Isaac Soria Talavan

1ª Tinent d'Alcalde i Regidor d'Obres Públiques, Urbanisme, Agricultura, Aigüa i Medi ambient