Història

Les notícies més antigues de BUFALI daten de l'època de la dominació àrab, al ser conquistat el Regne pel Rei Jaume I d'Aragó.

Que va ser una alqueria àrab ho prova el propi nom de BUFALI que, segons Sanchís Sivera ("Nomenclàtor geográfico-estadistico dels pobles de la Diòcesi de València", València 1922), ho denomina Bohali.

Però els primers testimonis escrits els trobem en el "Llibre del repartiment" del Rei Jaume I on es registra el lloc de BUFALI de distintes maneres: Aboalit, Huet Aboalit, Huet de Bocalich, Huet Abohaliol, Vuet Albohalyt o Vechdebocalich.

El primer senyor de BUFALI es remunta al segle XVIII en el que Felip III crega el Marquesat d'Albaida.

BUFALI va pertànyer, perquè, al Marquesat d'Albaida, dedicant-se a l'agricultura, pagant el seu feu i sent poble devotíssim com ho prova el fet que en temps del Patriarca Sant Joan de Ribera, era la seua església un annex de Montaverner des de 1535, constituint rectorat de moriscos amb el caseriu de Calça; però a causa d'estar molt lluny i haver de passar el riu Albaida, que moltes vegades era impossible travessar, es va desmembrar i va erigir en parròquia independent en 1574, amb l'advocació de la Mare de Déu del Loreto, l'església del qual, que estava derruïda, es va reedificar llavors el mateix que l'abadia.